Ontijzeringen

De werking van ontijzering

Dankzij een eenvoudige constructie met weinig bewegende delen zijn onze ontijzeringsinstallaties zeer duurzaam en bedrijfszeker. Ze zijn geconstrueerd met hoogwaardige, duurzame materialen en onderdelen en beantwoorden aan de strengste industriële normen. Ze bieden tevens een gegarandeerde bedrijfszekerheid en een lange levensduur.

  1. De inbreng van gefilterde lucht onder druk zorgt voor de oxidatie van het aanwezige ijzer, mangaan, ammonium, … Tegelijkertijd worden diverse vluchtige stoffen, die voor geurhinder kunnen zorgen, verwijderd. Of ze worden geoxideerd zoals waterstofsulfide, de bekende rotte eiergeur.
  2. Bij te lage pH – waarden of bij moeilijke oxideerbaarheid worden doseringen toegepast.
  3. Het water stroomt doorheen een wachttank zodat vb. het ijzer voldoende tijd heeft om te oxideren en uit te vlokken.
  4. Na deze voorbehandeling kan het ijzer in het water afgefilterd worden. Dit gebeurt over een traagbedfiltratie. De afmetingen van het filterbed worden bepaald aan de hand van de samenstelling. Bij deze filtratie worden tegelijkertijd andere zwevende stoffen afgefilterd.
  5. Door automatische terugspoeling op regelmatige tijdstippen of na een bepaald volume behandeld water, wordt het filterbed gereinigd van het aanwezige ijzer of andere bevuilingen.
  6. Ontmanganen gebeurt op dezelfde wijze. Eventueel dient een bijkomende dosering toegepast te worden, afhankelijk van de watersamenstelling.
  7. Door een automatische keerspoeling,  op regelmatige tijdstippen en in omgekeerde stromingsrichting wordt het ijzer gescheiden van de verzadigde filtermassa en naar het riool afgevoerd. Zo regenereert de installatie zichzelf voortdurend.